پایه بادنما نیک

بادنما پارچه ای چیست ؟ و چند نمونه از کاربرد های آن

بادنماها در اصل کیسه های پارچه ای هستند که به صورت مخروطی ناقص طراحی می شوند. از بادنما پارچه ای برای تعیین جهت و سرعت وزش باد استفاده ...

ادامه مطلب