بادنما و پایه بادنما

بادنما ابزاری است که جهت اظهار حضور و تشخیص باد در یک فرودگاه، پتروشیمی کارخانجات مواد شیمیایی و هر موردی که حضور باد مهم است نصب می گردد.

امروزه در تولید بادنما بیش تر از پارچه استفاده می شود.

تولیدی نیک در زمینه تولید و فروش تکی و عمده انواع بادنمای پارچه ای در ابعاد دلخواهی در خدمت شما عزیزان منی باشد.
پایه بادنما
از ویژگی های این محصول به سبک بودن و بادوام بودن آن میتوان اشاره می کنیم.

طراحی این محصول به گونه ای است در صورت ضربه شدید از جا در نمی آید.

تلفن مجموعه نیک

× واتساپ