لباس کار نه تنها می تواند از نظر ایمنی برای کارکنان سازمان و موسسه مهم باشد، بلکه می تواند نظم و دیسیپلین خاصی را نیز در محیط برقرار نماید.

صفحه اصلی » لباس کار
نمایش سایدبار

البسه رستورانی آشپزی و روپوش (24)

پیراهن شلوار اداری و نگهبانی (2)

تی شرت (3)

روپوش پزشکی، خدماتی، آرایشگاهی (8)

لباس کار دوبنده (6)

لباس کار دوتکه (کاپشن شلوار) (16)

لباس کار یکسره (بیلرسوت) (6)