تجهیزات آزمایشگاهی, تجهیزات ایمنی

آزمایشگاه ها از چه نوع تجهیزات ایمنی استفاده می کنند؟

آزمایشگاه ها از جمله مراکز حساس و مهمی هستند که نیاز به توجه ایمنی دارند. از این رو لازم است در آزمایشگاه ها از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده شود. استفاده از این تجهیزات میتواند ایمنی آزمایشگاه را افزایش داده و خطرات احتمالی کار در آزمایشگاه را کاهش دهد. می دانیم که هدف استفاده از تجهیزات مناسب ایمنی، حفاظت از سلامتی و جان کارکنان و افزایش عمر مفید آزمایشگاه و تمامی وسایل موجود در آن است. معمولا از تجهیزات بسیاری برای ایمنی آزمایشگاه ها استفاده می شود، اما مهمترین آنها عبارتند از: • جعبه کمک های اولیه • عینک محافظتی • کپسول آتش نشانی • دستکش های یکبار مصرف و ایمنی • دوش و چشم شوی اضطراری • هود بخار • روپوش های مناسب آزمایشگاهی • سپرهای حفاظتی • پتوهای ضد حریق • سیستم های ویژه محدود • کلاه و کفش ایمنی • آبخوری آبفشانی هر یک از این تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه لازم و ضروری می باشد. اصولا در محیط های آزمایشگاهی که مواد خطرناک استفاده می شود، و از آنها بخار های عفونی و سمی ترشح می شود، بهتر است از سیستم های ویژه محدود استفاده شود. سپر های حفاظتی نیز مناسب برای حفاظت پرسنل آزمایشگاه هایی هستند که در محیط های با نور ماوراء بنفش و تشعشعات لیزر سرو کار دارند. کفش های ایمنی نیز از جمله تجهیزات خاص ایمنی به شمار می رود که برای محیط های کاری سنگین استفاده می شوند.

تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی

آزمایشگاه ها از جمله مراکز حساس و مهمی هستند که نیاز به توجه ایمنی دارند. از این رو لازم است در آزمایشگاه ها از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده شود. استفاده از این تجهیزات میتواند ایمنی آزمایشگاه را افزایش داده و خطرات احتمالی کار در آزمایشگاه را کاهش دهد.

می دانیم که هدف استفاده از تجهیزات مناسب ایمنی، حفاظت از سلامتی و جان کارکنان و افزایش عمر مفید آزمایشگاه و تمامی وسایل موجود در آن است. معمولا از تجهیزات بسیاری برای ایمنی آزمایشگاه ها استفاده می شود، اما مهمترین آنها عبارتند از:

 • جعبه کمک های اولیه
 • عینک محافظتی
 • کپسول آتش نشانی
 • دستکش های یکبار مصرف و ایمنی
 • دوش و چشم شوی اضطراری
 • هود بخار
 • روپوش های مناسب آزمایشگاهی
 • سپرهای حفاظتی
 • پتوهای ضد حریق
 • سیستم های ویژه محدود
 • کلاه و کفش ایمنی
 • آبخوری آبفشانی

هر یک از این تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه لازم و ضروری می باشد. اصولا در محیط های آزمایشگاهی که مواد خطرناک استفاده می شود، و از آنها بخار های عفونی و سمی ترشح می شود، بهتر است از سیستم های ویژه محدود استفاده شود.

سپر های حفاظتی نیز مناسب برای حفاظت پرسنل آزمایشگاه هایی هستند که در محیط های با نور ماوراء بنفش و تشعشعات لیزر سرو کار دارند. کفش های ایمنی نیز از جمله تجهیزات خاص ایمنی به شمار می رود که برای محیط های کاری سنگین استفاده می شوند.

آزمایشگاه ها از جمله مراکز حساس و مهمی هستند که نیاز به توجه ایمنی دارند. از این رو لازم است در آزمایشگاه ها از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده شود. استفاده از این تجهیزات میتواند ایمنی آزمایشگاه را افزایش داده و خطرات احتمالی کار در آزمایشگاه را کاهش دهد. می دانیم که هدف استفاده از تجهیزات مناسب ایمنی، حفاظت از سلامتی و جان کارکنان و افزایش عمر مفید آزمایشگاه و تمامی وسایل موجود در آن است. معمولا از تجهیزات بسیاری برای ایمنی آزمایشگاه ها استفاده می شود، اما مهمترین آنها عبارتند از: • جعبه کمک های اولیه • عینک محافظتی • کپسول آتش نشانی • دستکش های یکبار مصرف و ایمنی • دوش و چشم شوی اضطراری • هود بخار • روپوش های مناسب آزمایشگاهی • سپرهای حفاظتی • پتوهای ضد حریق • سیستم های ویژه محدود • کلاه و کفش ایمنی • آبخوری آبفشانی هر یک از این تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه لازم و ضروری می باشد. اصولا در محیط های آزمایشگاهی که مواد خطرناک استفاده می شود، و از آنها بخار های عفونی و سمی ترشح می شود، بهتر است از سیستم های ویژه محدود استفاده شود. سپر های حفاظتی نیز مناسب برای حفاظت پرسنل آزمایشگاه هایی هستند که در محیط های با نور ماوراء بنفش و تشعشعات لیزر سرو کار دارند. کفش های ایمنی نیز از جمله تجهیزات خاص ایمنی به شمار می رود که برای محیط های کاری سنگین استفاده می شوند.

جعبه های ایمنی مهمترین تجهیزات ایمنی

مهمترین دلیلی که از این محصولات به میزان زیادی در آزمایشگاه ها استفاده می شود، کاهش خطاط احتمالی در برابر حوادث، و پیشگیری از پاشش مواد مضر می باشد. از این جعبه های ایمنی اصولا برای انتقال اسید، باز و مواد شیمیایی استفاده می شود.

در محیط های آزمایشگاهی همیشه هود های بخار آزمایشگاهی وجود دارند، تا قادر باشند گازهای سمی و دودی را از محیط خارج کنند. یکی دیگر از این تجهیزات لازم و ضروری، جعبه های دستکش داری هستند که کمک میکنند کارکنان با مواد و آلودگی های درون جعبه تماسی نداشته باشند.

استفاده از تجهیزات ایمنی در محیط های آزمایشگاهی بسیار لازم و ضروری است. از این رو لازم است پیش از اقدام به خرید وسایل آزمایشگاهی، ابتدا تجهیزات ایمن کننده محیط آن را خریداری نمایید.

کابینت های نگهدارنده مواد شیمیایی

یکی دیگر از تجهیزات مهم ایمنی محیط آزمایشگاه، کابینت های نگهدارنده مواد شیمیایی هستند. در اصل کار اصلی این کابینت ها نگهداری از اسید ها و باز های خطرناک در محیط آزمایشگاه است. علاوه بر آن کارکنان قادر هستند به راحتی مواد را برداشته و در محل مناسب قرار دهند.

این کابینت های نگهدارنده به سینی های ضد انفجار و فیلتر دار مجهز می باشند. از این رو نیازی به لوله کشی اگزاست به محیط خارجی آزمایشگاه ندارند، و در برابر آتش سوزی اسیبی به انها وارد نخواهد شد. از این تجهیزات ایمنی بیشتر برای نگهداری گازهای فوق خاص در آزمایشگاه ها استفاده می شود.

خاموش کننده های حریق

همانطور که از نام این تجهیزات مشخص است، در زمانی که آزمایشگاه دچار حریق یا آتش سوزی شود، مورد استفاده قرار می گیرند. البته خاموش کننده ها به صورت آبی بوده و تنها برای آتش سوزی هایی که از جنس چوب و کاغذ باشند مناسب هستند.

برای آتش سوزی های که توسط مواد آزمایشگاهی صورت می گیرد، باید از خاموش کننده های پودر خشک استفاده شود.

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی 

در تمامی آزمایشگاه ها استفاده از این دوش ها و چشم شوی آزمایشگاهی لازم و ضروری به شمار می رود. زیرا ممکن است برخی از کارکنان با گازهای سمی، مواد اسیدی و شیمیایی خطرناک برخورد داشته باشند. برای این که سلامتی و جان آنها حفظ شود، باید از تجهیزات ایمنی همچون دوش و چشم شوی در آزمایشگاه ها استفاده شود.

آزمایشگاه ها از جمله مراکز حساس و مهمی هستند که نیاز به توجه ایمنی دارند. از این رو لازم است در آزمایشگاه ها از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده شود. استفاده از این تجهیزات میتواند ایمنی آزمایشگاه را افزایش داده و خطرات احتمالی کار در آزمایشگاه را کاهش دهد. می دانیم که هدف استفاده از تجهیزات مناسب ایمنی، حفاظت از سلامتی و جان کارکنان و افزایش عمر مفید آزمایشگاه و تمامی وسایل موجود در آن است. معمولا از تجهیزات بسیاری برای ایمنی آزمایشگاه ها استفاده می شود، اما مهمترین آنها عبارتند از: • جعبه کمک های اولیه • عینک محافظتی • کپسول آتش نشانی • دستکش های یکبار مصرف و ایمنی • دوش و چشم شوی اضطراری • هود بخار • روپوش های مناسب آزمایشگاهی • سپرهای حفاظتی • پتوهای ضد حریق • سیستم های ویژه محدود • کلاه و کفش ایمنی • آبخوری آبفشانی هر یک از این تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه لازم و ضروری می باشد. اصولا در محیط های آزمایشگاهی که مواد خطرناک استفاده می شود، و از آنها بخار های عفونی و سمی ترشح می شود، بهتر است از سیستم های ویژه محدود استفاده شود. سپر های حفاظتی نیز مناسب برای حفاظت پرسنل آزمایشگاه هایی هستند که در محیط های با نور ماوراء بنفش و تشعشعات لیزر سرو کار دارند. کفش های ایمنی نیز از جمله تجهیزات خاص ایمنی به شمار می رود که برای محیط های کاری سنگین استفاده می شوند.
[woodmart_products post_type=”ids” layout=”carousel” speed=”1000″ orderby=”rand” slides_per_view=”4″ hide_pagination_control=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” autoplay=”yes” center_mode=”no” wrap=”yes” sale_countdown=”0″ stock_progress_bar=”0″ highlighted_products=”0″ products_bordered_grid=”0″ lazy_loading=”no” scroll_carousel_init=”yes” include=”4637, 4379, 4669, 4635″]

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *